Bedriftsinformasjon

Praxis Arbeids- og Fritidsklær AS

Chr. Dahls gate 10
2615 Lillehammer

Tel.: 57 69 46 00

E-post: info@praxis.no

Org.nr.: NO943189145MVA

Sparebanken Sogn og Fjordane
Kontonr.: 3805 10 09816
IBAN: NO9038051009816
BIC: SOFJNO22