Code of Conduct

Miljø- og samfunnsansvar

Alle virksomheter er forpliktet til å bidra til en global bæredyktig samfunnsutvikling. Vårt arbeid med sosial ansvarlighet tar utgangspunkt i grunnleggende konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøbeskyttelse og korrupsjonsbekjempelse. (ILO-konvensjoner og FNs menneskerettigheter)

Vi vil arbeide aktivt med våre leverandører for å medvirke til at konvensjonene blir overholdt. Vi ønsker å bidra til en bæredyktig ansvarlig utvikling hos våre produsenter og tilstreber å gjøre en positiv forskjell for de ansatte i leverandørkjeden.

 

Global Compact

Praxis er medlem av FNs Global Compact konsept, som er et internasjonalt felles regelsett for virksomheters samfunnsansvar. Det er nå over 2400 virksomheter med på verdensbasis, og vi er stolte over å være med i dette selskapet.

Global Compact er et CSR-initiativ lansert av den tidligere generalsekretær Kofi Annan for å involvere private selskaper i å takle noen av verdens største sosiale og miljømessige utfordringer.

Sentralt i konseptet er ti grunnleggende prinsipper innen 4 hovedgrupper:

Menneskerettigheter - Arbeiderrettigheter - Miljøvern - Antikorrupsjon

Vår forpliktelse kan sees på som et uttrykk for vårt engasjement og ønske om å bidra til bærekraftig utvikling ved å delta aktivt i å løse de utilsiktede konsekvensene av globalisering.

Les mere på www.unglobalcompact.org

 

Leverandørkjeden

Hoveddelen av våre varer produseres hos europeiske produsenter, som arbeider under helt samme regler som i Norge. Vi har også enkelte leverandører i Østen, så vi har også fokus på hvordan miljø- og arbeidsforhold er hos disse produsentene. Vi vil ikke akseptere barnearbeid og arbeidstider på opp mot 72 timer pr. uke. Derfor forlanger vi at helt basale arbeidsrettigheter blir overholdt. Vi har satt i gang et systematisk arbeid i leverandørkjeden, slik at globaliseringen ikke er skyld i at grunnleggende krav til arbeidsforhold svekkes.

Metervarer med miljømerker koster litt mer. Vi mener at det er opp til kundene å bestemme om de vil ha fokus på disse merkene. Uansett har grenseverdiene til Øko Tex 100 blitt vår minimumsstandard for arbeidstøy. Våre leverandører må skrive under på dette.

 

Kundekrav

Praxis AS har lange tradisjoner for å produktutvikle nye design i samarbeid med brukeren. Vår mangeårige fokusering på utvikling av passform, design og ikke minst stoffkvaliteter har ført til at vi, med en viss stolthet, kan si at vi er gode på komfort.

På miljøsiden jobber vi for å utbedre tankene om renere teknologi. For oss er det ikke noen annen vei fremover, enn at alle må vise mer omtanke for miljøet på enhver tenkelig måte. Vi forlanger at våre leverandører tar så mye hensyn til miljøet som overhodet mulig. Vi har i årevis jobbet med å erstatte de mest skadelige kjemikalier med mindre skadelige alternativer.

Innimellom vil våre kunder gjerne ha en forsikring på at produktene er produsert slik som vi sier. Derfor produserer vi kolleksjonen i stoffer med forskjellige miljømerker.

 

Kontroll

Det skal mer til enn bare ord. Konkrete tiltak må iverksettes, og den virkelige fremgangen kan bare sees hvis man måler og kontrollerer hver enkelt leverandør ved våre produsenter i Østen. Kontroll er dyrt og tungvint og skaper ikke i seg selv bedre forhold for ansatte. En av våre største leverandører er allerede en del av det europeiske BSCI-konseptet, og en annen har amfori sertifisering, som alle lever opp til våre etiske retningslinjer.

 

Mål

Vi har valgt å konsentrere vår CSR-innsats rundt ansvarlig leverandøradministrasjon og kjemikaliene vi vil tillate i klærne. Vi har satt oss som mål at nye leverandører må ha gjennomført et sosialt tilsyn for å bli leverandør til oss. På denne måten sørger vi for at fabrikken kjenner de grunnleggende arbeidsrettighetene.

Våre nåværende leverandører bør helst oppnå små kontinuerlige forbedringer inntil arbeidsforholdene deres er helt i tråd med reglene i vår code of conduct. Derfor vil vi holde øye med fremdriften til hver leverandør.

Vi har begynt å jobbe med det ytre miljøet for å undersøke om vi på noen måte kan redusere CO2-utslipp som selskapet vårt er ansvarlig for.