Merknader om batteriavhenting

Bemerkning om batteriavfall

I forbindelse med salg av batterier eller levering av enheter som inneholder batterier, er vi forpliktet til å informere deg om følgende:
Du kan returnere gamle batterier som vi har eller har hatt i vårt sortiment til Praxis / 7days, Chr. Dahls gate 10, 2615 Lillehammer. Symbolene som vises på batteriene, har følgende betydning:

Symbolet på den overkryssede søppelkasse betyr at batteriet ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet.

Pb = batteri inneholder mer enn 0,004 vekt% bly.
Cd = batteri inneholder mer enn 0,002 vekt%.
Kadmium Hg = batteri inneholder mer enn 0,0005 vekt% kvikksølv.

Vær oppmerksom på instruksjonene ovenfor.